BRAINDANCE™️ i Kreativni ples za odrasle (40 +, ali i oni ispod 40 su dobrodošli :)

NOVO: INDIVIDULNI SATOVI!!!!!!

 

To su satovi plesa koji:

  • odmaraju i pomlađuju tijelo, um i kreativni duh

  • ohrabruju i naglašavaju kinestečiku svijest

  • integriraju tijelo i um, smanjuju stres i potiču fleksibilnost

  • pružaju podršku i zabavljaju

  • istražuju plesne koncepte

  • se odvijaju u sigurnom, pozitivnom i ugodnom okruženju

Satovi su namijenjeni početnicima, manje iskusnim plesačima, ali i onim iskusnijima.

!!!! UPISI U TIJEKU !!!!

https://www.facebook.com/BrainDance-Creative-dance-za-odrasle-113623773407786/

PRIJAVE SU OBAVEZNE na:

091 887 00 20

lemurples@gmail.com

Certificirana voditeljica Braindance™ i Kreativnog plesa - Ivana Balić

Prijave?

Prijave su obavezne na:

lemurples@gmail.com

091 887 00 20

IMG_7142.jpg