top of page

Izjava O Zaštiti Osobnih Podataka

Vaša privatnost nam je važna. Želimo da se kod nas osjećate sigurno te postupamo u skladu s time i zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, posebno novoj europskoj Općoj uredbi o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. (tzv. GDPR). U nastavku Vas informiramo o tome u koje svrhe prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava. Naši informatički sustavi su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.

Obradu Osobnih Podataka Vodi:

Edukacijski centar Lemur, udruga
Prilaz baruna Filipovića 13
10000 Zagreb
e-pošta: intellidance.hrvatska@gmail.com

Kao kupac i korisnik naših usluga imate pravo dobiti informacije o postupanju s Vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarenje Vaših prava.

Svrhe i Pravna Osnova Obrade Podataka

Vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva za izvršenje određene tražene usluge (prvenstveno grupne plesne poduke u ponudi usluga Edukacijskog centra Lemur), isključivo za vlastiti obavijesni sustav u smislu Vašeg obavještavanja o početku i trajanju usluge, mjestu održavanja i vrsti ponude plesnih usluga, kao i radi poštivanja naših pravnih obveza. Podatke upotrebljavamo samo za utvrđene, jasne, legitimne i očekivane svrhe te ih ne prosljeđujemo i ne koristimo u nepredviđene ili neočekivane svrhe. Obrada se izvodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i hrvatskim zakonima i propisima. Ne uzimamo podatke koji ne služe izvršenju tražene usluge.

Podaci Koje Uzimamo Mogu Sadržavati:

  • Ime i prezime / naziv

  • Spol

  • Datum rođenja

  • Adresu e-pošte

  • Poštansku adresu

  • Kontakt telefonski broj

  • Osobni identifikacijski broj

  • Napomene bitne za utvrđivanje zdravstvenog stanja u slučaju kroničnih ili akutnih bolesti koje bi mogle biti od značaja za bavljenje plesom (npr. podatak o bolovanju od dijabetesa, astme, srčanih bolesti, akutnih ili kroničnih bolesti mišićno-koštanog sustava koje bi mogle utjecati na pohađanje plesnih aktivnosti)

  • Ako ne plaćate gotovinom – podatke za bezgotovinsko plaćanje

  • druge kontaktne podatke

Otkrivanje i Prijenos Podataka

Vaše podatke, u slučaju kad je potrebno, šaljemo suradnim ustanovama samo u svrhu odrade zatražene plesne usluge. Suradne ustanove obavljaju za naručitelja visokospecijaliziranu stručnu plesnu uslugu. Podaci se šalju i državnim tijelima kada zakon to zahtjeva.

Obavještavanje Putem E-Pošte

Na zahtjev naručitelja ponude ili informacije o plesnim uslugama, šaljemo e-poštom na adresu (adrese) koje dobijemo kod zaprimanja zahtjeva za obradu. 

Primatelji Osobnih Podataka

Primatelji osobnih podataka su sami vlasnici tih podataka, suradni plesni centri u zemlji i Europskoj uniji vezani sa Edukacijskim centrom Lemur, organizacijski ili ugovorom a koji su i sami podložni i obvezni čuvati podatke prema uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

bottom of page